Доставки


Доставката се извършва от куриерска фирма или от оторизирани представители на Дабъл ВН ООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти.

Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. Разходите за доставка се поемат от потребителя и според тарифата на куриерската компания.

Дабъл ВН ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 
Срокове и цени за доставка
• Доставката на продукти от оторизирани представители на Дабъл ВН ООД се осъществява в рамките на работния ден; (само за гр.Монтана)
• При поръчка на стоки независимо от крайната стойност - доставката се извършва по куриер за сметка на клиента съгласно тарифата на куриера;
• При поръчка на стоки независимо от крайната стойност - цена за доставка 5.00 лв. с ДДС от оторизирани представители на Дабъл ВН ООД (само за гр.Монтана) или по куриер за сметка на клиента съгласно тарифата на куриера.
• При поръчка на стоки на крайна стойност над 100 лв., доставката от оторизирани представители на Дабъл ВН ООД е безплатна в рамките на град Монтана. Извън посочените градове, доставки се извършват по куриер и се таксуват съгласно тарифата на куриера.
• Заявки за доставка на продукти през почивните и празнични дни се приемат единствено за град Монтана:
- телефон за заявка: 0877 47 40 46
 
Плащане

Всички цени на стоки в електронния магазин са в български левове. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.
 
Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени:
• при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

 


Данни за търговец

Дабъл ВН ООД
ЕИК: 203047007
Адрес за кореспонденция: гр. Монтана ул. Искър №7

Телефон: 0877 47 40 46
Skype: Дабъл ВН
e-mail за контакт: doublevn@abv.bg